Икономика

Андора. Икономика, 1970-2016

Андора. Икономика, размер

Андора. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0990.561.31.43.42.9
Брутен национален доход0.0990.561.31.43.42.9
Добавена стойност0.0830.471.11.33.12.6

Picture. Андора. Икономика, дял, %, 1970-2016

Андора. Икономика, ръст

Picture. Андора. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Андора. Икономика, структура

Андора. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.480.480.480.540.540.57
Промишленост6.66.66.65.35.15.1
Строителство11.711.711.810.39.56.0
Търговия40.640.540.527.026.324.0
Транспорт3.73.73.74.55.95.9
Услуги36.936.937.052.352.658.4

Picture. Андора. Икономика, структура, %, 2016

Андора. Икономика, качество

Андора. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4 098.115 660.123 886.121 936.839 734.036 987.2
Селско стопанство16.362.295.7106.9198.5190.3
Промишленост226.2864.41 318.31 053.41 871.01 708.6

Picture. Андора. Икономика, качество, 1970-2016

Андора. Международна търговия

Андора. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0120.0810.210.410.860.94
Внос0.0140.0970.260.450.900.86
Нетен износ-0.0015-0.016-0.053-0.043-0.0440.086

Picture. Андора. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Андора. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор0.697.1
Ресурсно базирана икономика4.327.3
Производство на ниски технологии44.121.4
Производство на средни технологии29.630.0
Производство на високи технологии16.19.9
др.5.24.3

Андора. Икономика, перспектива

Picture. Андора. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir