Икономика

Обединени арабски емирства. Икономика, 1970-2016

Обединени арабски емирства. Икономика, размер

Обединени арабски емирства. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.144.251.4105.7289.8348.7
Брутен национален доход0.9343.350.8107.8289.7350.8
Добавена стойност1.043.250.1102.4289.8348.7

Picture. Обединени арабски емирства. Икономика, дял, %, 1970-2016

Обединени арабски емирства. Икономика, ръст

Picture. Обединени арабски емирства. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Обединени арабски емирства. Икономика, структура

Обединени арабски емирства. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.500.450.972.10.760.80
Промишленост54.159.748.042.641.629.9
Строителство16.212.210.58.911.010.2
Търговия15.014.717.718.913.715.2
Транспорт3.93.65.27.08.710.7
Услуги10.39.417.720.624.333.1

Picture. Обединени арабски емирства. Икономика, структура, %, 2016

Обединени арабски емирства. Икономика, качество

Обединени арабски емирства. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4 532.042 373.027 612.033 503.035 038.037 622.0
Селско стопанство22.0185.3260.7676.1267.5301.5
Промишленост2 397.224 743.512 915.513 817.614 562.411 262.5

Picture. Обединени арабски емирства. Икономика, качество, 1970-2016

Обединени арабски емирства. Международна търговия

Обединени арабски емирства. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.6023.122.153.9225.3362.1
Внос0.229.813.236.0184.2273.3
Нетен износ0.3813.38.917.941.188.8

Picture. Обединени арабски емирства. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Обединени арабски емирства. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор30.97.2
Ресурсно базирана икономика20.815.8
Производство на ниски технологии10.918.1
Производство на средни технологии16.026.7
Производство на високи технологии5.518.0
др.15.814.2

Обединени арабски емирства. Икономика, перспектива

Picture. Обединени арабски емирства. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir