Икономика

Ангила. Икономика, 1970-2016

Ангила. Икономика, размер

Ангила. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.00390.0120.0760.150.270.34
Брутен национален доход0.00360.0110.0690.140.270.33
Добавена стойност0.00340.0110.0670.130.240.30

Picture. Ангила. Икономика, дял, %, 1970-2016

Ангила. Икономика, ръст

Picture. Ангила. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Ангила. Икономика, структура

Ангила. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство5.35.44.72.32.02.8
Промишленост5.35.33.96.78.06.7
Строителство13.112.814.110.67.87.5
Търговия33.934.036.632.325.429.1
Транспорт11.611.69.211.28.89.7
Услуги30.830.931.537.048.044.1

Picture. Ангила. Икономика, структура, %, 2016

Ангила. Икономика, качество

Ангила. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт609.01 809.19 071.513 546.519 459.022 861.0
Селско стопанство27.984.9375.3276.2353.6573.2
Промишленост28.283.4314.0811.81 406.71 357.1

Picture. Ангила. Икономика, качество, 1970-2016

Ангила. Международна търговия

Ангила. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00180.00550.0410.0690.130.15
Внос0.00200.00610.0430.120.190.22
Нетен износ-0.0002-0.0006-0.0022-0.055-0.059-0.070

Picture. Ангила. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Ангила. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор0.237.6
Ресурсно базирана икономика55.129.7
Производство на ниски технологии9.319.7
Производство на средни технологии16.831.9
Производство на високи технологии2.17.4
др.16.43.7

Ангила. Икономика, перспектива

Picture. Ангила. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir