Икономика

Албания. Икономика, 1970-2016

Албания. Икономика, размер

Албания. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.32.12.13.511.911.9
Брутен национален доход2.32.12.13.611.811.8
Добавена стойност2.32.22.33.110.410.4

Picture. Албания. Икономика, дял, %, 1970-2016

Албания. Икономика, ръст

Picture. Албания. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Албания. Икономика, структура

Албания. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство36.937.539.627.820.722.7
Промишленост33.934.438.39.113.813.9
Строителство10.210.49.112.814.99.8
Търговия9.18.46.221.314.615.0
Транспорт1.91.81.36.48.56.9
Услуги8.17.55.522.627.531.6

Picture. Албания. Икономика, структура, %, 2016

Албания. Икономика, качество

Албания. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 053.0799.0654.01 117.04 056.04 054.0
Селско стопанство401.9311.7272.5273.8728.3805.2
Промишленост369.3285.7263.190.0487.1494.3

Picture. Албания. Икономика, качество, 1970-2016

Албания. Международна търговия

Албания. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.510.500.320.703.33.4
Внос0.500.470.481.55.85.4
Нетен износ0.00390.021-0.16-0.81-2.5-2.0

Picture. Албания. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Албания. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор18.67.9
Ресурсно базирана икономика14.018.9
Производство на ниски технологии54.223.3
Производство на средни технологии6.522.7
Производство на високи технологии2.37.6
др.4.519.6

Албания. Икономика, перспектива

Picture. Албания. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir