Икономика

Армения. Икономика, 1990-2016

Армения. Икономика, размер

Армения. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.32.09.910.6
Брутен национален доход2.32.010.210.8
Добавена стойност2.11.88.89.7

Picture. Армения. Икономика, дял, %, 1990-2016

Армения. Икономика, ръст

Picture. Армения. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Армения. Икономика, структура

Армения. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство17.324.017.817.4
Промишленост34.526.716.518.2
Строителство19.110.618.38.7
Търговия5.710.514.413.0
Транспорт7.98.17.66.4
Услуги15.520.025.536.4

Picture. Армения. Икономика, структура, %, 2016

Армения. Икономика, качество

Армения. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт652.0664.03 432.03 615.0
Селско стопанство104.1144.5547.3576.2
Промишленост207.6160.6505.1604.8

Picture. Армения. Икономика, качество, 1990-2016

Армения. Международна търговия

Армения. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ0.810.532.33.5
Внос1.11.04.44.6
Нетен износ-0.26-0.48-2.1-1.1

Picture. Армения. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Армения. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор11.316.6
Ресурсно базирана икономика55.325.2
Производство на ниски технологии11.413.5
Производство на средни технологии7.022.3
Производство на високи технологии1.611.3
др.13.311.1

Армения. Икономика, перспектива

Picture. Армения. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir