Икономика

Ангола. Икономика, 1970-2016

Ангола. Икономика, размер

Ангола. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3.87.213.712.283.8106.9
Брутен национален доход3.66.812.010.073.5102.4
Добавена стойност3.77.113.612.084.8108.7

Picture. Ангола. Икономика, дял, %, 1970-2016

Ангола. Икономика, ръст

Picture. Ангола. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Ангола. Икономика, структура

Ангола. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство14.014.218.05.76.18.0
Промишленост35.535.538.270.342.333.8
Строителство4.74.73.02.88.912.3
Търговия13.112.810.87.617.821.0
Транспорт4.74.33.21.94.74.7
Услуги28.028.027.111.620.220.2

Picture. Ангола. Икономика, структура, %, 2016

Ангола. Икономика, качество

Ангола. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт562.0801.01 123.0742.03 586.03 711.0
Селско стопанство77.3112.3200.442.0222.0302.9
Промишленост195.9280.7425.6514.91 535.11 273.9

Picture. Ангола. Икономика, качество, 1970-2016

Ангола. Международна търговия

Ангола. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.42.45.38.251.628.8
Внос1.32.03.26.535.728.5
Нетен износ0.100.372.11.815.90.29

Picture. Ангола. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Ангола. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор98.49.3
Ресурсно базирана икономика1.620.9
др.0.00004.9

Ангола. Икономика, перспектива

Picture. Ангола. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir