Икономика

Аржентина. Икономика, 1970-2016

Аржентина. Икономика, размер

Аржентина. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт34.081.8153.2308.1426.5545.9
Брутен национален доход32.781.1146.5299.1412.0533.2
Добавена стойност30.675.6143.6271.4357.8460.0

Picture. Аржентина. Икономика, дял, %, 1970-2016

Аржентина. Икономика, ръст

Picture. Аржентина. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Аржентина. Икономика, структура

Аржентина. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство8.76.07.54.68.57.6
Промишленост36.830.729.521.624.922.0
Строителство6.37.43.84.25.24.7
Търговия18.018.917.618.617.116.6
Транспорт4.63.54.17.17.16.7
Услуги25.733.537.543.937.242.5

Picture. Аржентина. Икономика, структура, %, 2016

Аржентина. Икономика, качество

Аржентина. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 418.02 912.04 680.08 315.010 346.012 449.0
Селско стопанство110.6160.3329.6337.4737.9793.2
Промишленост469.4825.81 295.81 584.02 162.12 309.5

Picture. Аржентина. Икономика, качество, 1970-2016

Аржентина. Международна търговия

Аржентина. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.13.814.631.380.869.4
Внос2.04.96.532.768.473.2
Нетен износ0.12-1.08.1-1.412.4-3.8

Picture. Аржентина. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Аржентина. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор51.77.9
Ресурсно базирана икономика21.014.2
Производство на ниски технологии2.710.5
Производство на средни технологии17.245.3
Производство на високи технологии2.620.4
др.4.81.7

Аржентина. Икономика, перспектива

Picture. Аржентина. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir