Икономика

Азия. Икономика, 1970-2016

Азия. Икономика, размер

Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт507.92 507.05 559.29 447.320 837.727 538.7
Брутен национален доход508.72 514.35 596.19 499.220 956.027 696.2
Добавена стойност499.02 472.35 410.89 275.020 441.426 828.3

Picture. Азия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Азия. Икономика, ръст

Picture. Азия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Азия. Икономика, структура

Азия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство21.212.38.56.17.27.5
Промишленост32.335.330.829.331.828.8
Строителство5.57.17.76.16.06.5
Търговия12.813.114.314.913.613.6
Транспорт6.76.47.78.67.77.1
Услуги21.625.831.035.033.836.5

Picture. Азия. Икономика, структура, %, 2016

Азия. Икономика, качество

Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт243.0970.01 726.02 533.04 968.06 172.0
Селско стопанство50.6117.8142.2151.5350.0448.0
Промишленост77.0337.3517.0728.01 548.71 732.9

Picture. Азия. Икономика, качество, 1970-2016

Азия. Международна търговия

Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ58.3546.61 027.02 366.96 850.97 896.5
Внос56.3498.8993.02 123.16 169.27 288.5
Нетен износ2.047.834.0243.8681.7608.0

Picture. Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Азия. Икономика, перспектива

Picture. Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir