Икономика

Австралия. Икономика, 1970-2016

Австралия. Икономика, размер

Австралия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт45.2173.4324.3409.31 293.81 304.5
Брутен национален доход44.8173.1311.4397.91 241.81 272.1
Добавена стойност40.1165.1298.9373.91 207.41 218.0

Picture. Австралия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Австралия. Икономика, ръст

Picture. Австралия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Австралия. Икономика, структура

Австралия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство6.65.93.53.82.52.5
Промишленост30.929.023.020.320.517.0
Строителство8.88.17.35.68.08.6
Търговия11.510.013.213.211.811.5
Транспорт8.67.99.19.18.18.1
Услуги33.739.144.048.049.152.3

Picture. Австралия. Икономика, структура, %, 2016

Австралия. Икономика, качество

Австралия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 518.011 836.019 030.021 470.058 490.054 069.0
Селско стопанство204.9666.9609.9752.01 344.01 273.4
Промишленост963.63 272.74 026.23 982.711 216.38 597.2

Picture. Австралия. Икономика, качество, 1970-2016

Австралия. Международна търговия

Австралия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ5.725.852.090.6273.4272.8
Внос5.829.152.689.8260.0263.3
Нетен износ-0.12-3.2-0.640.7213.49.4

Picture. Австралия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Австралия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор42.66.9
Ресурсно базирана икономика33.817.0
Производство на ниски технологии2.016.9
Производство на средни технологии5.935.4
Производство на високи технологии4.319.3
др.11.44.5

Австралия. Икономика, перспектива

Picture. Австралия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir