Икономика

Аруба. Икономика, 1970-2016

Аруба. Икономика, размер

Аруба. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.180.300.761.92.42.7
Брутен национален доход0.200.330.861.82.22.5
Добавена стойност0.170.280.731.82.32.6

Picture. Аруба. Икономика, дял, %, 1970-2016

Аруба. Икономика, ръст

Picture. Аруба. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Аруба. Икономика, структура

Аруба. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.530.530.530.420.470.47
Промишленост9.19.19.110.110.410.0
Строителство6.86.86.86.24.95.4
Търговия26.926.926.824.818.919.3
Транспорт9.19.19.18.59.19.3
Услуги47.547.547.750.056.155.6

Picture. Аруба. Икономика, структура, %, 2016

Аруба. Икономика, качество

Аруба. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 991.04 941.012 306.920 620.923 513.125 444.0
Селско стопанство15.024.861.784.6105.7115.5
Промишленост259.9429.41 068.22 017.12 361.12 437.1

Picture. Аруба. Икономика, качество, 1970-2016

Аруба. Международна търговия

Аруба. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.150.250.661.41.51.8
Внос0.180.310.761.31.92.2
Нетен износ-0.032-0.054-0.0990.069-0.39-0.34

Picture. Аруба. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Аруба. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор6.537.1
Ресурсно базирана икономика69.126.5
Производство на ниски технологии4.811.8
Производство на средни технологии8.516.1
Производство на високи технологии2.35.5
др.8.93.1

Аруба. Икономика, перспектива

Picture. Аруба. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir