Икономика

Азербайджан. Икономика, 1990-2016

Азербайджан. Икономика, размер

Азербайджан. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт6.55.352.937.8
Брутен национален доход6.55.249.736.6
Добавена стойност6.05.049.635.2

Picture. Азербайджан. Икономика, дял, %, 1990-2016

Азербайджан. Икономика, ръст

Picture. Азербайджан. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Азербайджан. Икономика, структура

Азербайджан. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство29.717.05.96.0
Промишленост24.038.155.239.9
Строителство8.96.98.811.4
Търговия3.67.18.113.5
Транспорт8.912.78.09.2
Услуги25.018.114.020.0

Picture. Азербайджан. Икономика, структура, %, 2016

Азербайджан. Икономика, качество

Азербайджан. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт901.0649.05 857.03 892.0
Селско стопанство244.2104.4324.7217.2
Промишленост197.8233.73 032.21 446.6

Picture. Азербайджан. Икономика, качество, 1990-2016

Азербайджан. Международна търговия

Азербайджан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ2.92.128.717.6
Внос2.62.010.916.5
Нетен износ0.300.09517.81.1

Picture. Азербайджан. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Азербайджан. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор78.68.1
Ресурсно базирана икономика11.620.1
Производство на ниски технологии1.311.8
Производство на средни технологии6.343.8
Производство на високи технологии0.6512.5
др.1.53.8

Азербайджан. Икономика, перспектива

Picture. Азербайджан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir