Икономика

Босна и Херцеговина. Икономика, 1990-2016

Босна и Херцеговина. Икономика, размер

Босна и Херцеговина. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт7.85.717.216.9
Брутен национален доход6.76.317.516.7
Добавена стойност6.44.814.614.4

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, дял, %, 1990-2016

Босна и Херцеговина. Икономика, ръст

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Босна и Херцеговина. Икономика, структура

Босна и Херцеговина. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство23.010.78.07.5
Промишленост24.320.021.322.6
Строителство7.26.85.14.6
Търговия10.113.117.918.2
Транспорт8.29.89.39.4
Услуги27.239.638.337.7

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, структура, %, 2016

Босна и Херцеговина. Икономика, качество

Босна и Херцеговина. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 737.01 511.04 615.04 808.0
Селско стопанство328.3137.6313.7306.7
Промишленост346.5256.9833.3924.1

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, качество, 1990-2016

Босна и Херцеговина. Международна търговия

Босна и Херцеговина. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ1.81.65.16.0
Внос5.94.38.88.8
Нетен износ-4.1-2.6-3.7-2.9

Picture. Босна и Херцеговина. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Босна и Херцеговина. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор11.313.7
Ресурсно базирана икономика23.923.2
Производство на ниски технологии37.322.9
Производство на средни технологии18.628.3
Производство на високи технологии3.19.6
др.5.72.3

Босна и Херцеговина. Икономика, перспектива

Picture. Босна и Херцеговина. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir