Икономика

Бангладеш. Икономика, 1970-2016

Бангладеш. Икономика, размер

Бангладеш. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт6.216.728.145.5114.5220.8
Брутен национален доход6.216.828.647.1123.8233.6
Добавена стойност5.816.327.143.9109.3209.9

Picture. Бангладеш. Икономика, дял, %, 1970-2016

Бангладеш. Икономика, ръст

Picture. Бангладеш. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Бангладеш. Икономика, структура

Бангладеш. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство41.834.931.525.517.814.8
Промишленост8.817.615.317.619.621.1
Строителство3.84.96.07.76.57.7
Търговия16.214.813.213.414.914.0
Транспорт9.89.38.38.610.610.3
Услуги19.718.625.727.230.632.1

Picture. Бангладеш. Икономика, структура, %, 2016

Бангладеш. Икономика, качество

Бангладеш. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт95.0205.0265.0346.0753.01 355.0
Селско стопанство37.469.680.485.2128.0190.3
Промишленост7.835.139.258.7141.2271.7

Picture. Бангладеш. Икономика, качество, 1970-2016

Бангладеш. Международна търговия

Бангладеш. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.360.911.86.418.336.8
Внос0.552.63.98.724.947.0
Нетен износ-0.18-1.7-2.1-2.4-6.6-10.3

Picture. Бангладеш. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Бангладеш. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор3.118.1
Ресурсно базирана икономика2.118.2
Производство на ниски технологии93.023.7
Производство на средни технологии1.131.2
Производство на високи технологии0.567.6
др.0.131.2

Бангладеш. Икономика, перспектива

Picture. Бангладеш. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir