Икономика

Белгия. Икономика, 1970-2016

Белгия. Икономика, размер

Белгия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт26.8127.5206.4237.9483.5468.0
Брутен национален доход27.2127.5207.0243.9498.8462.6
Добавена стойност23.2112.2185.4212.4432.5417.7

Picture. Белгия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Белгия. Икономика, ръст

Picture. Белгия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Белгия. Икономика, структура

Белгия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.22.62.21.30.850.69
Промишленост36.827.525.822.717.616.8
Строителство7.57.85.65.15.65.3
Търговия12.712.414.012.914.514.1
Транспорт8.59.49.49.810.29.6
Услуги30.340.343.048.251.353.5

Picture. Белгия. Икономика, структура, %, 2016

Белгия. Икономика, качество

Белгия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 788.012 920.020 629.023 138.044 205.041 199.0
Селско стопанство102.1291.4411.4270.2337.0254.2
Промишленост887.03 122.04 786.74 684.96 967.86 189.0

Picture. Белгия. Икономика, качество, 1970-2016

Белгия. Международна търговия

Белгия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ11.963.2125.9171.0369.7387.8
Внос11.467.2123.0164.7361.0381.5
Нетен износ0.51-4.02.86.38.76.2

Picture. Белгия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Белгия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор8.213.0
Ресурсно базирана икономика25.625.7
Производство на ниски технологии13.812.4
Производство на средни технологии33.131.8
Производство на високи технологии15.815.5
др.3.51.6

Белгия. Икономика, перспектива

Picture. Белгия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir