Икономика

Бахрейн. Икономика, 1970-2016

Бахрейн. Икономика, размер

Бахрейн. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.423.84.99.125.732.2
Брутен национален доход0.484.34.88.823.330.4
Добавена стойност0.383.64.88.925.431.9

Picture. Бахрейн. Икономика, дял, %, 1970-2016

Бахрейн. Икономика, ръст

Picture. Бахрейн. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Бахрейн. Икономика, структура

Бахрейн. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.900.790.750.650.300.34
Промишленост39.543.031.537.637.931.8
Строителство10.87.26.33.57.58.0
Търговия12.510.08.26.57.47.1
Транспорт5.15.76.06.46.87.5
Услуги31.133.347.345.240.045.2

Picture. Бахрейн. Икономика, структура, %, 2016

Бахрейн. Икономика, качество

Бахрейн. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 985.010 460.09 899.013 636.020 722.022 579.0
Селско стопанство16.379.372.486.961.775.1
Промишленост712.24 317.13 046.45 049.47 777.27 124.6

Picture. Бахрейн. Икономика, качество, 1970-2016

Бахрейн. Международна търговия

Бахрейн. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.363.03.97.217.923.8
Внос0.383.43.95.113.121.1
Нетен износ-0.016-0.320.0692.04.82.7

Picture. Бахрейн. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Бахрейн. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор29.920.8
Ресурсно базирана икономика40.116.7
Производство на ниски технологии12.413.6
Производство на средни технологии14.832.3
Производство на високи технологии1.89.0
др.0.987.7

Бахрейн. Икономика, перспектива

Picture. Бахрейн. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir