Икономика

Бенин. Икономика, 1970-2016

Бенин. Икономика, размер

Бенин. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.321.52.02.67.08.9
Брутен национален доход0.321.52.02.66.98.8
Добавена стойност0.291.32.02.36.28.0

Picture. Бенин. Икономика, дял, %, 1970-2016

Бенин. Икономика, ръст

Picture. Бенин. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Бенин. Икономика, структура

Бенин. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство34.432.935.425.525.423.0
Промишленост10.89.29.524.116.916.3
Строителство3.73.23.27.37.97.8
Търговия16.017.116.015.712.414.9
Транспорт7.47.97.35.89.511.0
Услуги27.829.828.621.528.027.0

Picture. Бенин. Икономика, структура, %, 2016

Бенин. Икономика, качество

Бенин. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт111.0399.0400.0374.0758.0818.0
Селско стопанство33.8117.4138.685.6172.3169.5
Промишленост10.632.737.480.9114.4120.0

Picture. Бенин. Икономика, качество, 1970-2016

Бенин. Международна търговия

Бенин. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.130.520.380.541.72.4
Внос0.110.640.530.902.63.4
Нетен износ0.024-0.12-0.15-0.35-0.94-0.92

Picture. Бенин. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Бенин. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор42.428.8
Ресурсно базирана икономика27.121.7
Производство на ниски технологии3.418.8
Производство на средни технологии4.319.4
Производство на високи технологии0.479.4
др.22.42.0

Бенин. Икономика, перспектива

Picture. Бенин. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir