Икономика

Бруней. Икономика, 1970-2016

Бруней. Икономика, размер

Бруней. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.226.23.96.613.711.4
Брутен национален доход0.226.23.96.613.612.2
Добавена стойност0.226.43.96.814.011.6

Picture. Бруней. Икономика, дял, %, 1970-2016

Бруней. Икономика, ръст

Picture. Бруней. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Бруней. Икономика, структура

Бруней. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство0.410.210.930.960.721.2
Промишленост91.889.961.462.865.654.0
Строителство0.590.571.81.71.82.5
Търговия0.913.75.74.84.76.5
Транспорт0.490.403.83.33.14.0
Услуги5.85.226.326.424.131.9

Picture. Бруней. Икономика, структура, %, 2016

Бруней. Икономика, качество

Бруней. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 736.031 918.015 073.019 955.035 267.026 939.0
Селско стопанство7.168.4140.5197.2258.6324.3
Промишленост1 593.829 642.19 256.412 895.323 572.714 760.7

Picture. Бруней. Икономика, качество, 1970-2016

Бруней. Международна търговия

Бруней. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.205.82.03.79.25.7
Внос0.0440.721.22.03.84.3
Нетен износ0.165.10.761.75.41.3

Picture. Бруней. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Бруней. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор91.512.2
Ресурсно базирана икономика1.015.9
Производство на ниски технологии0.8013.0
Производство на средни технологии5.340.3
Производство на високи технологии1.317.8
др.0.0650.87

Бруней. Икономика, перспектива

Picture. Бруней. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir