Икономика

Бразилия. Икономика, 1970-2016

Бразилия. Икономика, размер

Бразилия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт35.2191.1406.9652.42 208.81 795.9
Брутен национален доход34.9191.1414.7638.72 144.01 758.3
Добавена стойност31.6186.2401.1559.11 877.41 535.2

Picture. Бразилия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Бразилия. Икономика, ръст

Picture. Бразилия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Бразилия. Икономика, структура

Бразилия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство11.610.110.15.54.85.1
Промишленост30.434.129.921.421.118.7
Строителство5.46.87.15.46.36.1
Търговия16.410.97.111.314.715.8
Транспорт4.34.74.96.28.18.1
Услуги31.933.440.950.244.946.2

Picture. Бразилия. Икономика, структура, %, 2016

Бразилия. Икономика, качество

Бразилия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт369.01 577.02 724.03 722.011 224.08 649.0
Селско стопанство38.3155.3272.0174.1462.0373.9
Промишленост100.9524.2802.4684.12 013.91 382.8

Picture. Бразилия. Икономика, качество, 1970-2016

Бразилия. Международна търговия

Бразилия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.515.830.565.9237.2224.3
Внос2.615.824.682.1260.2217.8
Нетен износ-0.150.05.9-16.3-23.06.5

Picture. Бразилия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Бразилия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор35.712.9
Ресурсно базирана икономика28.718.3
Производство на ниски технологии6.18.8
Производство на средни технологии21.739.7
Производство на високи технологии5.020.2
др.2.90.16

Бразилия. Икономика, перспектива

Picture. Бразилия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir