Икономика

Бутан. Икономика, 1970-2016

Бутан. Икономика, размер

Бутан. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0620.130.270.441.62.2
Брутен национален доход0.0500.100.260.441.52.0
Добавена стойност0.0610.130.270.431.52.1

Picture. Бутан. Икономика, дял, %, 1970-2016

Бутан. Икономика, ръст

Picture. Бутан. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Бутан. Икономика, структура

Бутан. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство43.245.037.127.417.517.3
Промишленост5.23.817.821.729.726.4
Строителство13.210.78.414.314.817.1
Търговия8.28.14.55.06.310.2
Транспорт4.74.76.99.310.09.4
Услуги25.427.625.322.321.719.6

Picture. Бутан. Икономика, структура, %, 2016

Бутан. Икономика, качество

Бутан. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт207.0314.0509.0766.02 179.02 774.0
Селско стопанство88.6140.8189.0205.3366.0458.3
Промишленост10.712.090.8162.6622.3698.4

Picture. Бутан. Икономика, качество, 1970-2016

Бутан. Международна търговия

Бутан. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00890.0180.0790.130.670.66
Внос0.0270.0500.0900.211.11.2
Нетен износ-0.018-0.032-0.011-0.083-0.45-0.52

Picture. Бутан. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Бутан. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор15.312.4
Ресурсно базирана икономика21.628.1
Производство на ниски технологии5.713.6
Производство на средни технологии46.337.8
Производство на високи технологии0.406.9
др.10.81.1

Бутан. Икономика, перспектива

Picture. Бутан. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir