Икономика

Ботсвана. Икономика, 1970-2016

Ботсвана. Икономика, размер

Ботсвана. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0670.853.75.812.815.6
Брутен национален доход0.0700.793.65.112.214.9
Добавена стойност0.0720.733.45.311.414.2

Picture. Ботсвана. Икономика, дял, %, 1970-2016

Ботсвана. Икономика, ръст

Picture. Ботсвана. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Ботсвана. Икономика, структура

Ботсвана. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство36.315.44.63.02.82.2
Промишленост15.636.448.345.129.127.9
Строителство8.28.98.25.46.56.8
Търговия9.29.07.711.016.920.1
Транспорт4.42.83.13.65.86.2
Услуги26.227.428.131.938.936.8

Picture. Ботсвана. Икономика, структура, %, 2016

Ботсвана. Икономика, качество

Ботсвана. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт96.0851.02 701.03 349.06 346.06 917.0
Селско стопанство37.7112.0113.093.6157.9138.3
Промишленост16.2264.71 176.41 383.41 652.61 755.5

Picture. Ботсвана. Икономика, качество, 1970-2016

Ботсвана. Международна търговия

Ботсвана. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0170.442.03.05.68.6
Внос0.0480.571.92.36.66.6
Нетен износ-0.031-0.130.0590.68-0.982.0

Picture. Ботсвана. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Ботсвана. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор2.45.8
Ресурсно базирана икономика92.550.9
Производство на ниски технологии0.9310.2
Производство на средни технологии3.020.9
Производство на високи технологии0.628.5
др.0.513.7

Ботсвана. Икономика, перспектива

Picture. Ботсвана. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir