Икономика

Беларус. Икономика, 1990-2016

Беларус. Икономика, размер

Беларус. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт19.610.857.247.4
Брутен национален доход19.610.856.145.1
Добавена стойност18.49.150.240.9

Picture. Беларус. Икономика, дял, %, 1990-2016

Беларус. Икономика, ръст

Picture. Беларус. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Беларус. Икономика, структура

Беларус. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство23.513.910.17.9
Промишленост40.334.129.628.8
Строителство8.37.310.77.3
Търговия4.712.513.913.5
Транспорт7.111.09.012.5
Услуги15.921.126.730.0

Picture. Беларус. Икономика, структура, %, 2016

Беларус. Икономика, качество

Беларус. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 915.01 087.06 042.05 001.0
Селско стопанство422.2128.4537.2342.1
Промишленост725.1314.31 572.01 243.7

Picture. Беларус. Икономика, качество, 1990-2016

Беларус. Международна търговия

Беларус. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ8.76.729.429.7
Внос8.27.136.929.8
Нетен износ0.44-0.36-7.5-0.044

Picture. Беларус. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Беларус. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор12.536.6
Ресурсно базирана икономика34.612.9
Производство на ниски технологии13.512.9
Производство на средни технологии31.724.6
Производство на високи технологии3.48.8
др.4.34.3

Беларус. Икономика, перспектива

Picture. Беларус. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir