Икономика

Белиз. Икономика, 1970-2016

Белиз. Икономика, размер

Белиз. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0250.190.410.831.41.7
Брутен национален доход0.0240.190.400.771.21.6
Добавена стойност0.0230.180.350.751.31.5

Picture. Белиз. Икономика, дял, %, 1970-2016

Белиз. Икономика, ръст

Picture. Белиз. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Белиз. Икономика, структура

Белиз. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство26.226.620.716.412.610.9
Промишленост12.624.317.815.117.813.2
Строителство5.75.67.65.62.94.8
Търговия17.016.417.922.120.424.1
Транспорт6.94.910.49.512.111.8
Услуги31.622.325.531.434.235.2

Picture. Белиз. Икономика, структура, %, 2016

Белиз. Икономика, качество

Белиз. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт206.01 351.02 162.03 364.04 344.04 745.0
Селско стопанство49.4324.4392.7492.8499.4435.6
Промишленост23.9296.6337.5456.1704.0523.3

Picture. Белиз. Икономика, качество, 1970-2016

Белиз. Международна търговия

Белиз. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0100.0690.240.440.810.95
Внос0.0120.0890.250.610.801.1
Нетен износ-0.0020-0.020-0.0038-0.170.010-0.16

Picture. Белиз. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Белиз. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор29.78.0
Ресурсно базирана икономика53.730.9
Производство на ниски технологии3.721.7
Производство на средни технологии5.927.2
Производство на високи технологии0.788.8
др.6.23.6

Белиз. Икономика, перспектива

Picture. Белиз. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir