Икономика

Канада. Икономика, 1970-2016

Канада. Икономика, размер

Канада. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт87.9273.8593.9742.31 613.51 529.8
Брутен национален доход86.6266.4572.5722.71 581.51 508.5
Добавена стойност81.0260.9551.2689.41 509.61 434.6

Picture. Канада. Икономика, дял, %, 1970-2016

Канада. Икономика, ръст

Picture. Канада. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Канада. Икономика, структура

Канада. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.54.02.92.31.41.7
Промишленост28.830.324.528.221.120.5
Строителство7.37.46.85.07.48.0
Търговия14.413.314.513.312.912.4
Транспорт8.88.17.27.08.67.5
Услуги36.336.944.144.248.549.9

Picture. Канада. Икономика, структура, %, 2016

Канада. Икономика, качество

Канада. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4 097.011 161.021 448.024 151.047 221.042 154.0
Селско стопанство168.2429.5569.8510.5628.8668.3
Промишленост1 086.23 221.74 876.36 334.19 334.78 103.8

Picture. Канада. Икономика, качество, 1970-2016

Канада. Международна търговия

Канада. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ19.375.5148.9328.4469.1474.3
Внос17.070.4147.9286.7500.0510.6
Нетен износ2.25.11.141.7-30.9-36.3

Picture. Канада. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Канада. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор25.49.3
Ресурсно базирана икономика17.914.2
Производство на ниски технологии7.014.7
Производство на средни технологии30.841.4
Производство на високи технологии9.516.0
др.9.44.4

Канада. Икономика, перспектива

Picture. Канада. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir