Икономика

Демократична република Конго. Икономика, 1970-2016

Демократична република Конго. Икономика, размер

Демократична република Конго. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт4.815.615.08.321.640.3
Брутен национален доход4.715.313.88.120.539.6
Добавена стойност4.614.814.48.320.637.7

Picture. Демократична република Конго. Икономика, дял, %, 1970-2016

Демократична република Конго. Икономика, ръст

Picture. Демократична република Конго. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Демократична република Конго. Икономика, структура

Демократична република Конго. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство17.526.831.032.322.420.6
Промишленост32.830.024.519.736.340.2
Строителство5.05.04.52.94.22.9
Търговия11.715.115.917.611.112.3
Транспорт8.414.615.318.411.210.0
Услуги24.68.48.99.114.713.9

Picture. Демократична република Конго. Икономика, структура, %, 2016

Демократична република Конго. Икономика, качество

Демократична република Конго. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт239.0593.0434.0177.0334.0512.0
Селско стопанство40.5150.2129.156.671.698.7
Промишленост75.7167.9102.234.5115.7192.5

Picture. Демократична република Конго. Икономика, качество, 1970-2016

Демократична република Конго. Международна търговия

Демократична република Конго. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.15.64.40.958.98.9
Внос2.05.84.31.310.711.9
Нетен износ0.072-0.250.044-0.34-1.8-3.0

Picture. Демократична република Конго. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Демократична република Конго. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор58.79.8
Ресурсно базирана икономика37.216.9
Производство на ниски технологии0.1221.7
Производство на средни технологии1.0031.8
Производство на високи технологии0.1917.9
др.2.71.9

Демократична република Конго. Икономика, перспектива

Picture. Демократична република Конго. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir