Икономика

Централна Америка. Икономика, 1970-2016

Централна Америка. Икономика, размер

Централна Америка. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт51.3258.6325.9777.91 212.71 321.6
Брутен национален доход50.3250.2314.7758.41 194.31 301.6
Добавена стойност49.8249.6312.6743.01 162.61 243.0

Picture. Централна Америка. Икономика, дял, %, 1970-2016

Централна Америка. Икономика, ръст

Picture. Централна Америка. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Централна Америка. Икономика, структура

Централна Америка. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство12.89.18.54.54.14.4
Промишленост24.431.130.627.524.822.4
Строителство5.67.04.47.47.87.8
Търговия24.522.721.419.918.722.0
Транспорт5.06.67.58.28.88.3
Услуги27.723.627.732.535.835.0

Picture. Централна Америка. Икономика, структура, %, 2016

Централна Америка. Икономика, качество

Централна Америка. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт734.02 791.02 841.05 637.07 553.07 552.0
Селско стопанство91.4243.9231.5242.4299.8315.2
Промишленост173.3839.0833.01 481.51 795.81 590.5

Picture. Централна Америка. Икономика, качество, 1970-2016

Централна Америка. Международна търговия

Централна Америка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ5.536.861.2209.0373.5476.4
Внос7.144.765.6226.4403.8514.8
Нетен износ-1.6-7.9-4.4-17.4-30.3-38.4

Picture. Централна Америка. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Централна Америка. Икономика, перспектива

Picture. Централна Америка. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir