Икономика

Централна Азия. Икономика, 1990-2016

Централна Азия. Икономика, размер

Централна Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт53.039.2220.6252.5
Брутен национален доход53.837.8201.6243.1
Добавена стойност55.436.3210.6236.7

Picture. Централна Азия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Централна Азия. Икономика, ръст

Picture. Централна Азия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Централна Азия. Икономика, структура

Централна Азия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство32.020.59.010.2
Промишленост19.628.332.728.7
Строителство9.86.07.87.1
Търговия7.111.912.914.8
Транспорт7.99.911.210.7
Услуги23.623.426.428.6

Picture. Централна Азия. Икономика, структура, %, 2016

Централна Азия. Икономика, качество

Централна Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 053.0706.03 493.03 618.0
Селско стопанство351.8133.9299.2346.6
Промишленост215.3185.01 091.2972.1

Picture. Централна Азия. Икономика, качество, 1990-2016

Централна Азия. Международна търговия

Централна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ12.520.299.886.7
Внос22.518.271.274.8
Нетен износ-10.01.928.611.9

Picture. Централна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Централна Азия. Икономика, перспектива

Picture. Централна Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir