Икономика

Република Конго. Икономика, 1970-2016

Република Конго. Икономика, размер

Република Конго. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.261.72.83.212.37.8
Брутен национален доход0.261.62.32.39.27.3
Добавена стойност0.241.72.83.112.17.5

Picture. Република Конго. Икономика, дял, %, 1970-2016

Република Конго. Икономика, ръст

Picture. Република Конго. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Република Конго. Икономика, структура

Република Конго. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство24.112.012.95.43.79.3
Промишленост17.543.137.571.475.249.1
Строителство6.84.93.22.53.02.9
Търговия13.210.014.16.25.612.2
Транспорт11.79.49.43.84.18.9
Услуги26.720.623.110.78.517.7

Picture. Република Конго. Икономика, структура, %, 2016

Република Конго. Икономика, качество

Република Конго. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт192.0927.01 147.0998.02 800.01 517.0
Селско стопанство42.6108.4147.552.9101.4135.9
Промишленост30.9388.3429.8695.52 069.1718.1

Picture. Република Конго. Икономика, качество, 1970-2016

Република Конго. Международна търговия

Република Конго. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0770.961.42.611.34.4
Внос0.110.871.11.36.66.2
Нетен износ-0.0330.0960.311.34.7-1.7

Picture. Република Конго. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Република Конго. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор79.38.7
Ресурсно базирана икономика7.019.1
Производство на ниски технологии0.1213.8
Производство на средни технологии12.347.8
Производство на високи технологии0.429.0
др.0.931.6

Република Конго. Икономика, перспектива

Picture. Република Конго. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir