Икономика

Швейцария. Икономика, 1970-2016

Швейцария. Икономика, размер

Швейцария. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт24.3119.0258.1272.0583.8668.9
Брутен национален доход24.9121.9264.3290.1618.1675.1
Добавена стойност23.3114.5246.7259.8562.2648.6

Picture. Швейцария. Икономика, дял, %, 1970-2016

Швейцария. Икономика, ръст

Picture. Швейцария. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Швейцария. Икономика, структура

Швейцария. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство2.62.62.21.20.730.67
Промишленост27.227.823.621.721.620.3
Строителство7.37.27.84.95.05.5
Търговия18.118.117.816.117.916.0
Транспорт8.98.98.38.38.28.4
Услуги36.035.440.347.746.649.2

Picture. Швейцария. Икономика, структура, %, 2016

Швейцария. Икономика, качество

Швейцария. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 935.018 879.038 663.037 957.074 538.079 609.0
Селско стопанство96.7473.1815.8437.9521.1519.5
Промишленост1 028.75 041.68 722.97 875.215 482.615 689.1

Picture. Швейцария. Икономика, качество, 1970-2016

Швейцария. Международна търговия

Швейцария. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ10.256.2108.7141.8373.4440.2
Внос10.258.7107.3125.1311.1365.1
Нетен износ-0.022-2.51.316.762.375.1

Picture. Швейцария. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Швейцария. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор2.14.7
Ресурсно базирана икономика9.711.2
Производство на ниски технологии9.814.5
Производство на средни технологии20.618.8
Производство на високи технологии28.317.1
др.29.533.7

Швейцария. Икономика, перспектива

Picture. Швейцария. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir