Икономика

Кук (острови). Икономика, 1970-2016

Кук (острови). Икономика, размер

Кук (острови). Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0100.0260.0670.0920.260.29
Брутен национален доход0.0100.0260.0670.0920.260.29
Добавена стойност0.0100.0250.0680.0940.270.30

Picture. Кук (острови). Икономика, дял, %, 1970-2016

Кук (острови). Икономика, ръст

Picture. Кук (острови). Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Кук (острови). Икономика, структура

Кук (острови). Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство26.413.28.910.34.97.9
Промишленост12.94.66.85.65.35.3
Строителство9.23.91.72.73.22.7
Търговия13.732.024.833.540.339.3
Транспорт7.29.012.116.911.715.6
Услуги30.637.245.731.034.629.1

Picture. Кук (острови). Икономика, структура, %, 2016

Кук (острови). Икономика, качество

Кук (острови). Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт478.01 447.03 623.95 056.113 758.216 698.0
Селско стопанство126.1183.7327.8537.0711.01 374.9
Промишленост61.363.5251.0293.0765.4935.7

Picture. Кук (острови). Икономика, качество, 1970-2016

Кук (острови). Международна търговия

Кук (острови). Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00760.0190.0470.0770.200.23
Внос0.0110.0310.0620.0680.140.16
Нетен износ-0.0039-0.012-0.0150.00880.0610.064

Picture. Кук (острови). Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Кук (острови). Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор51.29.1
Ресурсно базирана икономика18.737.1
Производство на ниски технологии1.315.2
Производство на средни технологии21.620.8
Производство на високи технологии4.66.4
др.2.611.4

Кук (острови). Икономика, перспектива

Picture. Кук (острови). Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir