Икономика

Чили. Икономика, 1970-2016

Чили. Икономика, размер

Чили. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт9.730.734.978.4218.5247.0
Брутен национален доход9.429.433.275.4203.0239.9
Добавена стойност8.729.731.470.4201.2225.9

Picture. Чили. Икономика, дял, %, 1970-2016

Чили. Икономика, ръст

Picture. Чили. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Чили. Икономика, структура

Чили. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство6.05.67.05.83.94.3
Промишленост32.126.534.130.232.324.1
Строителство7.16.76.56.26.57.2
Търговия15.613.813.511.510.612.2
Транспорт7.16.68.59.69.09.0
Услуги32.140.730.636.737.743.2

Picture. Чили. Икономика, структура, %, 2016

Чили. Икономика, качество

Чили. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 012.02 727.02 637.05 134.012 860.013 794.0
Селско стопанство54.4148.3165.2266.3465.0542.4
Промишленост293.1699.5808.81 393.63 820.73 039.2

Picture. Чили. Икономика, качество, 1970-2016

Чили. Международна търговия

Чили. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.46.611.023.782.570.3
Внос1.37.89.722.168.468.2
Нетен износ0.098-1.21.31.614.02.1

Picture. Чили. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Чили. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор46.413.8
Ресурсно базирана икономика43.817.4
Производство на ниски технологии2.616.8
Производство на средни технологии4.834.1
Производство на високи технологии0.9917.7
др.1.50.24

Чили. Икономика, перспектива

Picture. Чили. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir