Икономика

Китай. Икономика, 1970-2016

Китай. Икономика, размер

Китай. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт89.6305.3398.61 214.96 066.411 218.3
Брутен национален доход91.8305.3399.71 200.26 040.411 175.9
Добавена стойност92.6306.2394.61 211.36 100.611 199.2

Picture. Китай. Икономика, дял, %, 1970-2016

Китай. Икономика, ръст

Picture. Китай. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Китай. Икономика, структура

Китай. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство35.129.926.814.99.88.9
Промишленост36.743.936.640.140.033.3
Строителство3.74.34.65.56.66.7
Търговия8.35.38.310.310.611.3
Транспорт4.44.76.26.14.54.5
Услуги11.812.017.523.028.535.3

Picture. Китай. Икономика, структура, %, 2016

Китай. Икономика, качество

Китай. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт109.0307.0340.0947.04 461.07 993.0
Селско стопанство39.592.090.3140.7440.2707.3
Промишленост41.3135.2123.1379.11 793.62 657.8

Picture. Китай. Икономика, качество, 1970-2016

Китай. Международна търговия

Китай. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.721.355.3279.51 602.52 197.9
Внос2.622.244.6250.71 380.11 948.0
Нетен износ0.097-0.9810.728.8222.4249.9

Picture. Китай. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Китай. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор3.218.0
Ресурсно базирана икономика8.116.6
Производство на ниски технологии30.84.9
Производство на средни технологии24.822.3
Производство на високи технологии32.633.2
др.0.565.0

Китай. Икономика, перспектива

Picture. Китай. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir