Икономика

Колумбия. Икономика, 1970-2016

Колумбия. Икономика, размер

Колумбия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт10.247.256.999.9287.0282.5
Брутен национален доход9.947.054.098.2276.8275.5
Добавена стойност9.846.153.892.7262.9258.5

Picture. Колумбия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Колумбия. Икономика, ръст

Picture. Колумбия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Колумбия. Икономика, структура

Колумбия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство17.913.812.08.97.17.1
Промишленост19.822.626.924.927.122.3
Строителство4.35.35.74.57.910.2
Търговия13.013.414.713.912.713.7
Транспорт5.95.86.16.86.97.0
Услуги39.139.134.641.038.339.6

Picture. Колумбия. Икономика, структура, %, 2016

Колумбия. Икономика, качество

Колумбия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт462.01 702.01 661.02 472.06 251.05 806.0
Селско стопанство79.8229.7187.8205.3406.4378.4
Промишленост88.1375.0421.7571.71 550.31 187.5

Picture. Колумбия. Икономика, качество, 1970-2016

Колумбия. Международна търговия

Колумбия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.925.27.815.945.739.7
Внос1.46.77.916.751.058.3
Нетен износ-0.46-1.5-0.055-0.84-5.2-18.7

Picture. Колумбия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Колумбия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор58.410.1
Ресурсно базирана икономика14.823.4
Производство на ниски технологии6.212.9
Производство на средни технологии12.832.4
Производство на високи технологии2.619.8
др.5.21.5

Колумбия. Икономика, перспектива

Picture. Колумбия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir