Икономика

Коста Рика. Икономика, 1970-2016

Коста Рика. Икономика, размер

Коста Рика. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.36.17.314.937.357.4
Брутен национален доход1.25.97.014.336.154.5
Добавена стойност1.15.56.613.534.152.6

Picture. Коста Рика. Икономика, дял, %, 1970-2016

Коста Рика. Икономика, ръст

Picture. Коста Рика. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Коста Рика. Икономика, структура

Коста Рика. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство17.013.711.910.37.25.5
Промишленост22.423.725.124.119.216.8
Строителство5.88.74.44.16.24.8
Търговия20.419.919.616.513.413.1
Транспорт6.56.67.86.37.79.0
Услуги27.827.331.138.846.450.9

Picture. Коста Рика. Икономика, структура, %, 2016

Коста Рика. Икономика, качество

Коста Рика. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт677.02 572.02 345.03 808.08 199.011 825.0
Селско стопанство105.4316.8256.1353.7540.1597.0
Промишленост139.4549.6539.4832.21 442.91 818.1

Picture. Коста Рика. Икономика, качество, 1970-2016

Коста Рика. Международна търговия

Коста Рика. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.311.42.26.412.418.2
Внос0.422.22.96.513.118.3
Нетен износ-0.12-0.78-0.74-0.100-0.70-0.17

Picture. Коста Рика. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Коста Рика. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор31.59.1
Ресурсно базирана икономика17.720.4
Производство на ниски технологии12.516.6
Производство на средни технологии27.634.3
Производство на високи технологии9.216.7
др.1.52.9

Коста Рика. Икономика, перспектива

Picture. Коста Рика. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir