Икономика

Чехословакия. Икономика, 1970-1990

Чехословакия. Икономика, размер

Чехословакия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-1990
показател197019801990
Брутен вътрешен продукт16.347.857.1
Брутен национален доход16.347.857.1
Добавена стойност16.347.851.9

Picture. Чехословакия. Икономика, дял, %, 1970-1990

Чехословакия. Икономика, ръст

Picture. Чехословакия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-1990

Чехословакия. Икономика, структура

Чехословакия. Икономика, структура, %, 1970-1990
показател197019801990
Селско стопанство9.06.77.6
Промишленост33.034.534.9
Строителство8.68.09.1
Търговия8.08.714.1
Транспорт7.07.75.4
Услуги34.434.328.9

Picture. Чехословакия. Икономика, структура, %, 1990

Чехословакия. Икономика, качество

Чехословакия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-1990
показател197019801990
Брутен вътрешен продукт1 135.03 116.03 653.0
Селско стопанство102.0208.4252.1
Промишленост374.91 076.51 160.2

Picture. Чехословакия. Икономика, качество, 1970-1990

Чехословакия. Икономика, перспектива

Picture. Чехословакия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir