Икономика

Кюрасао. Икономика, 2005-2016

Кюрасао. Икономика, размер

Кюрасао. Икономика, размер, млрд. $, 2005-2016
показател200520102016
Брутен вътрешен продукт2.33.03.1
Брутен национален доход2.42.93.1
Добавена стойност2.22.72.8

Picture. Кюрасао. Икономика, дял, %, 2005-2016

Кюрасао. Икономика, ръст

Picture. Кюрасао. Икономика, ръст, 2005=100%, 2005-2016

Кюрасао. Икономика, структура

Кюрасао. Икономика, структура, %, 2005-2016
показател200520102016
Селско стопанство0.630.480.42
Промишленост10.810.513.5
Строителство5.65.56.3
Търговия14.715.215.5
Транспорт7.911.211.3
Услуги60.457.153.0

Picture. Кюрасао. Икономика, структура, %, 2016

Кюрасао. Икономика, качество

Кюрасао. Икономика, на глава от населението, $, 2005-2016
показател200520102016
Брутен вътрешен продукт18 120.019 994.119 586.1
Селско стопанство106.789.674.3
Промишленост1 831.01 943.82 384.4

Picture. Кюрасао. Икономика, качество, 2005-2016

Кюрасао. Международна търговия

Кюрасао. Международна търговия, млрд. $, 2005-2016
показател200520102016
Износ1.41.61.8
Внос1.82.62.3
Нетен износ-0.37-0.97-0.49

Picture. Кюрасао. Международна търговия, млрд. $, 2005-2016

Кюрасао. Икономика, перспектива

Picture. Кюрасао. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir