Икономика

Чехия. Икономика, 1990-2016

Чехия. Икономика, размер

Чехия. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт40.361.5207.0195.3
Брутен национален доход40.160.3191.4182.8
Добавена стойност33.656.1187.6175.6

Picture. Чехия. Икономика, дял, %, 1990-2016

Чехия. Икономика, ръст

Picture. Чехия. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Чехия. Икономика, структура

Чехия. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство8.13.41.72.5
Промишленост39.030.829.932.1
Строителство8.46.46.95.5
Търговия13.314.612.513.0
Транспорт6.411.311.310.8
Услуги24.933.537.836.2

Picture. Чехия. Икономика, структура, %, 2016

Чехия. Икономика, качество

Чехия. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 899.05 974.019 648.018 406.0
Селско стопанство263.1186.6299.2406.1
Промишленост1 266.11 681.85 326.45 320.5

Picture. Чехия. Икономика, качество, 1990-2016

Чехия. Международна търговия

Чехия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ13.429.7137.0155.3
Внос12.430.8130.6140.7
Нетен износ0.95-1.16.414.6

Picture. Чехия. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Чехия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор3.88.5
Ресурсно базирана икономика10.010.9
Производство на ниски технологии19.019.4
Производство на средни технологии46.337.3
Производство на високи технологии19.322.5
др.1.61.3

Чехия. Икономика, перспектива

Picture. Чехия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir