Икономика

Джибути. Икономика, 1970-2016

Джибути. Икономика, размер

Джибути. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0660.300.460.561.11.9
Брутен национален доход0.0590.270.460.571.12.0
Добавена стойност0.0600.260.390.491.11.7

Picture. Джибути. Икономика, дял, %, 1970-2016

Джибути. Икономика, ръст

Picture. Джибути. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Джибути. Икономика, структура

Джибути. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство4.74.23.13.53.63.3
Промишленост10.812.710.98.56.67.8
Строителство5.46.211.16.712.413.9
Търговия45.021.818.016.418.218.7
Транспорт9.210.917.127.725.828.4
Услуги24.844.239.737.233.327.9

Picture. Джибути. Икономика, структура, %, 2016

Джибути. Икономика, качество

Джибути. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт414.0839.0774.0775.01 254.02 007.0
Селско стопанство17.830.320.523.845.159.1
Промишленост40.692.573.057.482.2142.4

Picture. Джибути. Икономика, качество, 1970-2016

Джибути. Международна търговия

Джибути. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.0260.120.370.240.420.65
Внос0.0310.150.500.350.491.4
Нетен износ-0.0049-0.037-0.13-0.11-0.072-0.73

Picture. Джибути. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Джибути. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор35.211.3
Ресурсно базирана икономика42.628.2
Производство на ниски технологии5.818.2
Производство на средни технологии6.835.1
Производство на високи технологии1.95.4
др.7.71.7

Джибути. Икономика, перспектива

Picture. Джибути. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir