Икономика

Дания. Икономика, 1970-2016

Дания. Икономика, размер

Дания. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт17.171.1138.2164.2322.0306.9
Брутен национален доход16.970.5134.6160.8327.3314.8
Добавена стойност15.061.5120.0141.4277.9265.8

Picture. Дания. Икономика, дял, %, 1970-2016

Дания. Икономика, ръст

Picture. Дания. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Дания. Икономика, структура

Дания. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство5.24.73.82.51.40.92
Промишленост21.420.621.122.018.418.6
Строителство8.66.35.05.54.44.9
Търговия18.315.014.313.613.614.8
Транспорт8.87.99.610.610.69.7
Услуги37.745.546.345.851.551.2

Picture. Дания. Икономика, структура, %, 2016

Дания. Икономика, качество

Дания. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 463.013 881.026 891.030 734.057 967.053 730.0
Селско стопанство159.5565.6884.0661.3696.7430.3
Промишленост650.92 475.14 918.75 823.19 213.98 666.0

Picture. Дания. Икономика, качество, 1970-2016

Дания. Международна търговия

Дания. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ4.623.150.473.7162.7164.4
Внос5.123.442.762.7140.3145.4
Нетен износ-0.48-0.327.711.022.419.0

Picture. Дания. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Дания. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор13.912.3
Ресурсно базирана икономика16.015.8
Производство на ниски технологии17.120.4
Производство на средни технологии21.931.3
Производство на високи технологии19.516.9
др.11.63.3

Дания. Икономика, перспектива

Picture. Дания. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir