Икономика

Доминика. Икономика, 1970-2016

Доминика. Икономика, размер

Доминика. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0230.0700.200.320.490.58
Брутен национален доход0.0220.0670.190.280.480.50
Добавена стойност0.0200.0610.170.300.410.49

Picture. Доминика. Икономика, дял, %, 1970-2016

Доминика. Икономика, ръст

Picture. Доминика. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Доминика. Икономика, структура

Доминика. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство41.025.620.113.313.818.0
Промишленост2.98.310.313.09.09.0
Строителство4.17.84.34.55.44.7
Търговия9.610.813.113.716.213.5
Транспорт1.16.813.813.813.515.9
Услуги41.340.638.541.842.139.0

Picture. Доминика. Икономика, структура, %, 2016

Доминика. Икономика, качество

Доминика. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт324.0930.02 794.04 612.06 912.07 907.0
Селско стопанство113.7208.4486.8575.4792.51 198.0
Промишленост8.168.0248.8564.0517.7596.3

Picture. Доминика. Икономика, качество, 1970-2016

Доминика. Международна търговия

Доминика. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00820.0130.0840.140.170.19
Внос0.0140.0550.130.180.260.23
Нетен износ-0.0056-0.042-0.042-0.039-0.090-0.035

Picture. Доминика. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Доминика. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор22.39.9
Ресурсно базирана икономика4.036.2
Производство на ниски технологии2.816.7
Производство на средни технологии55.028.8
Производство на високи технологии5.67.1
др.10.31.3

Доминика. Икономика, перспектива

Picture. Доминика. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir