Икономика

Доминиканска република. Икономика, 1970-2016

Доминиканска република. Икономика, размер

Доминиканска република. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1.98.39.524.053.171.6
Брутен национален доход1.77.68.822.951.868.4
Добавена стойност1.97.98.821.749.666.4

Picture. Доминиканска република. Икономика, дял, %, 1970-2016

Доминиканска република. Икономика, ръст

Picture. Доминиканска република. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Доминиканска република. Икономика, структура

Доминиканска република. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство17.315.913.97.46.46.1
Промишленост37.633.329.826.419.219.2
Строителство3.75.76.58.610.89.3
Търговия16.617.315.415.518.618.0
Транспорт8.76.58.08.211.210.1
Услуги16.221.226.433.833.837.4

Picture. Доминиканска република. Икономика, структура, %, 2016

Доминиканска република. Икономика, качество

Доминиканска република. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт413.01 428.01 326.02 798.05 368.06 722.0
Селско стопанство71.6214.8170.3188.0322.9377.6
Промишленост155.5450.4365.1667.4959.61 193.4

Picture. Доминиканска република. Икономика, качество, 1970-2016

Доминиканска република. Международна търговия

Доминиканска република. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.522.64.08.512.018.0
Внос0.693.64.310.517.720.7
Нетен износ-0.17-1.1-0.28-2.0-5.6-2.7

Picture. Доминиканска република. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Доминиканска република. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор11.014.0
Ресурсно базирана икономика17.123.1
Производство на ниски технологии25.119.7
Производство на средни технологии22.330.7
Производство на високи технологии4.89.8
др.19.62.7

Доминиканска република. Икономика, перспектива

Picture. Доминиканска република. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir