Икономика

Източна Азия. Икономика, 1970-2016

Източна Азия. Икономика, размер

Източна Азия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт325.11 552.74 081.47 185.813 585.018 489.5
Брутен национален доход327.61 553.54 108.27 242.813 722.218 630.9
Добавена стойност324.61 546.93 991.17 114.413 471.918 257.6

Picture. Източна Азия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Източна Азия. Икономика, ръст

Picture. Източна Азия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Източна Азия. Икономика, структура

Източна Азия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство15.19.35.34.05.26.0
Промишленост37.434.231.128.431.729.8
Строителство5.87.38.36.45.66.1
Търговия13.714.414.515.213.613.3
Транспорт7.37.17.98.87.36.4
Услуги20.727.633.037.136.638.4

Picture. Източна Азия. Икономика, структура, %, 2016

Източна Азия. Икономика, качество

Източна Азия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт327.01 305.02 939.04 751.08 513.011 262.0
Селско стопанство49.3121.0151.2190.4436.7663.1
Промишленост122.0444.9894.01 338.02 676.23 314.1

Picture. Източна Азия. Икономика, качество, 1970-2016

Източна Азия. Международна търговия

Източна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ31.9236.5619.21 390.93 815.24 567.0
Внос30.2256.5571.91 265.23 415.74 083.8
Нетен износ1.7-20.047.2125.7399.5483.1

Picture. Източна Азия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Източна Азия. Икономика, перспектива

Picture. Източна Азия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir