Икономика

Източна Европа. Икономика, 1970-2016

Източна Европа. Икономика, размер

Източна Европа. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт506.11 119.7909.6656.12 849.32 515.7
Брутен национален доход504.91 117.0899.8641.02 752.52 437.3
Добавена стойност504.61 113.2838.9577.92 489.52 275.7

Picture. Източна Европа. Икономика, дял, %, 1970-2016

Източна Европа. Икономика, ръст

Picture. Източна Европа. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Източна Европа. Икономика, структура

Източна Европа. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство16.011.416.76.34.04.5
Промишленост38.338.639.629.427.526.4
Строителство7.97.99.56.77.06.4
Търговия8.112.27.519.418.416.4
Транспорт4.54.89.39.99.99.8
Услуги25.225.217.528.333.236.5

Picture. Източна Европа. Икономика, структура, %, 2016

Източна Европа. Икономика, качество

Източна Европа. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт1 539.03 130.02 935.02 159.09 674.08 589.0
Селско стопанство244.7353.5450.8120.0339.8349.4
Промишленост587.11 200.71 071.8558.32 324.52 050.1

Picture. Източна Европа. Икономика, качество, 1970-2016

Източна Европа. Международна търговия

Източна Европа. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ12.036.3202.6277.61 125.31 120.0
Внос12.739.6202.3241.71 026.71 010.7
Нетен износ-0.67-3.30.3135.998.6109.3

Picture. Източна Европа. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Източна Европа. Икономика, перспектива

Picture. Източна Европа. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir