Икономика

Естония. Икономика, 1990-2016

Естония. Икономика, размер

Естония. Икономика, размер, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт5.65.719.523.3
Брутен национален доход5.65.518.322.9
Добавена стойност5.65.117.120.0

Picture. Естония. Икономика, дял, %, 1990-2016

Естония. Икономика, ръст

Picture. Естония. Икономика, ръст, 1990=100%, 1990-2016

Естония. Икономика, структура

Естония. Икономика, структура, %, 1990-2016
показател1990200020102016
Селско стопанство15.74.83.22.6
Промишленост39.621.922.020.9
Строителство7.25.95.96.0
Търговия8.014.213.314.3
Транспорт6.415.714.213.6
Услуги23.137.541.342.6

Picture. Естония. Икономика, структура, %, 2016

Естония. Икономика, качество

Естония. Икономика, на глава от населението, $, 1990-2016
показател1990200020102016
Брутен вътрешен продукт3 589.04 067.014 640.017 782.0
Селско стопанство562.4175.8409.0392.1
Промишленост1 421.7794.92 823.83 192.5

Picture. Естония. Икономика, качество, 1990-2016

Естония. Международна търговия

Естония. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016
показател1990200020102016
Износ2.43.514.618.4
Внос2.83.713.417.5
Нетен износ-0.44-0.181.20.90

Picture. Естония. Международна търговия, млрд. $, 1990-2016

Естония. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор7.27.8
Ресурсно базирана икономика23.721.4
Производство на ниски технологии15.114.4
Производство на средни технологии26.230.7
Производство на високи технологии18.516.8
др.9.28.9

Естония. Икономика, перспектива

Picture. Естония. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir