Икономика

Египет. Икономика, 1970-2016

Египет. Икономика, размер

Египет. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт8.120.136.095.7214.6270.1
Брутен национален доход8.122.235.195.6213.5265.8
Добавена стойност7.019.333.489.8204.7266.7

Picture. Египет. Икономика, дял, %, 1970-2016

Египет. Икономика, ръст

Picture. Египет. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Египет. Икономика, структура

Египет. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство29.421.019.513.814.011.9
Промишленост25.530.324.128.633.027.5
Строителство2.76.05.54.74.65.4
Търговия11.014.321.917.215.115.8
Транспорт4.17.49.28.59.68.5
Услуги27.321.019.827.123.830.8

Picture. Египет. Икономика, структура, %, 2016

Египет. Икономика, качество

Египет. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт232.0456.0627.01 369.02 552.02 823.0
Селско стопанство58.691.5113.2177.9340.4332.4
Промишленост50.8132.4140.2367.1801.9765.0

Picture. Египет. Икономика, качество, 1970-2016

Египет. Международна търговия

Египет. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ1.25.37.918.245.828.0
Внос1.58.612.923.657.153.0
Нетен износ-0.37-3.3-5.0-5.4-11.3-25.0

Picture. Египет. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Египет. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор29.822.7
Ресурсно базирана икономика16.919.6
Производство на ниски технологии19.311.9
Производство на средни технологии16.931.5
Производство на високи технологии3.511.9
др.13.62.4

Египет. Икономика, перспектива

Picture. Египет. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir