Икономика

Еритрея. Икономика, 1994-2016

Еритрея. Икономика, размер

Еритрея. Икономика, размер, млрд. $, 1994-2016
показател1994200020102016
Брутен вътрешен продукт0.630.712.15.4
Брутен национален доход0.630.712.15.4
Добавена стойност0.570.662.05.2

Picture. Еритрея. Икономика, дял, %, 1994-2016

Еритрея. Икономика, ръст

Picture. Еритрея. Икономика, ръст, 1994=100%, 1994-2016

Еритрея. Икономика, структура

Еритрея. Икономика, структура, %, 1994-2016
показател1994200020102016
Селско стопанство24.415.119.117.3
Промишленост8.412.47.87.8
Строителство5.810.515.415.7
Търговия24.019.718.719.2
Транспорт12.812.612.012.3
Услуги24.629.627.127.7

Picture. Еритрея. Икономика, структура, %, 2016

Еритрея. Икономика, качество

Еритрея. Икономика, на глава от населението, $, 1994-2016
показател1994200020102016
Брутен вътрешен продукт204.0208.0482.01 093.0
Селско стопанство44.729.288.6183.2
Промишленост15.424.136.182.4

Picture. Еритрея. Икономика, качество, 1994-2016

Еритрея. Международна търговия

Еритрея. Международна търговия, млрд. $, 1994-2016
показател1994200020102016
Износ0.170.0680.100.85
Внос0.500.410.491.0
Нетен износ-0.33-0.34-0.39-0.18

Picture. Еритрея. Международна търговия, млрд. $, 1994-2016

Еритрея. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор33.017.7
Ресурсно базирана икономика49.129.8
Производство на ниски технологии7.013.9
Производство на средни технологии2.529.2
Производство на високи технологии1.08.2
др.7.31.2

Еритрея. Икономика, перспектива

Picture. Еритрея. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir