Икономика

Етиопия. Икономика, 1970-2016

Етиопия. Икономика, размер

Етиопия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2.65.911.58.026.370.3
Брутен национален доход2.55.912.28.026.370.1
Добавена стойност2.45.37.87.724.565.7

Picture. Етиопия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Етиопия. Икономика, ръст

Picture. Етиопия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Етиопия. Икономика, структура

Етиопия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство55.850.841.147.845.336.8
Промишленост9.911.612.88.46.15.3
Строителство4.63.83.64.04.315.7
Търговия8.410.69.614.519.418.9
Транспорт4.84.67.23.83.64.6
Услуги16.618.525.721.521.318.7

Picture. Етиопия. Икономика, структура, %, 2016

Етиопия. Икономика, качество

Етиопия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт85.0156.0225.0121.0300.0687.0
Селско стопанство44.371.762.855.2126.6235.9
Промишленост7.816.419.59.817.034.0

Picture. Етиопия. Икономика, качество, 1970-2016

Етиопия. Международна търговия

Етиопия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.280.840.890.973.65.6
Внос0.291.11.41.98.819.5
Нетен износ-0.0083-0.31-0.52-0.97-5.1-13.9

Picture. Етиопия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Етиопия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор71.84.8
Ресурсно базирана икономика12.622.2
Производство на ниски технологии5.617.0
Производство на средни технологии1.833.5
Производство на високи технологии0.9615.7
др.7.26.7

Етиопия. Икономика, перспектива

Picture. Етиопия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir