Икономика

Финландия. Икономика, 1970-2016

Финландия. Икономика, размер

Финландия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт11.353.7141.5125.5247.8238.5
Брутен национален доход11.252.9137.6124.8251.2240.9
Добавена стойност10.148.0123.0109.8216.7205.2

Picture. Финландия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Финландия. Икономика, ръст

Picture. Финландия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Финландия. Икономика, структура

Финландия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство12.49.66.23.42.72.7
Промишленост29.230.725.230.023.520.3
Строителство9.17.48.46.26.46.8
Търговия11.812.512.510.511.011.0
Транспорт9.69.89.811.010.110.6
Услуги27.930.037.938.946.248.7

Picture. Финландия. Икономика, структура, %, 2016

Финландия. Икономика, качество

Финландия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт2 444.011 213.028 326.024 198.046 181.043 339.0
Селско стопанство270.2961.41 527.9715.71 102.8997.2
Промишленост637.93 074.46 213.66 349.69 501.57 560.7

Picture. Финландия. Икономика, качество, 1970-2016

Финландия. Международна търговия

Финландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ2.716.531.352.895.884.0
Внос2.917.233.541.392.787.0
Нетен износ-0.19-0.70-2.211.53.1-2.9

Picture. Финландия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Финландия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор5.613.1
Ресурсно базирана икономика34.518.3
Производство на ниски технологии9.612.6
Производство на средни технологии29.228.7
Производство на високи технологии12.117.0
др.9.010.5

Финландия. Икономика, перспектива

Picture. Финландия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir