Икономика

Фиджи. Икономика, 1970-2016

Фиджи. Икономика, размер

Фиджи. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.221.21.31.73.14.7
Брутен национален доход0.211.11.31.73.04.5
Добавена стойност0.241.31.41.72.83.8

Picture. Фиджи. Икономика, дял, %, 1970-2016

Фиджи. Икономика, ръст

Picture. Фиджи. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Фиджи. Икономика, структура

Фиджи. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство24.520.016.714.710.213.6
Промишленост11.613.814.615.317.014.7
Строителство5.66.22.82.42.92.8
Търговия6.38.110.912.118.118.9
Транспорт5.97.99.612.512.214.0
Услуги46.044.045.343.039.636.0

Picture. Фиджи. Икономика, структура, %, 2016

Фиджи. Икономика, качество

Фиджи. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт424.01 897.01 838.02 105.03 652.05 197.0
Селско стопанство112.9399.7323.7304.4333.3578.7
Промишленост53.6275.7283.5316.6555.5627.0

Picture. Фиджи. Икономика, качество, 1970-2016

Фиджи. Международна търговия

Фиджи. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.110.600.851.01.82.5
Внос0.110.600.871.12.02.9
Нетен износ-0.0003-0.0055-0.013-0.062-0.20-0.36

Picture. Фиджи. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Фиджи. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор18.514.6
Ресурсно базирана икономика51.426.5
Производство на ниски технологии12.214.3
Производство на средни технологии6.332.2
Производство на високи технологии3.310.6
др.8.31.8

Фиджи. Икономика, перспектива

Picture. Фиджи. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir