Икономика

Микронезия. Икономика, 1970-2016

Микронезия. Икономика, размер

Микронезия. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.0210.0680.160.230.300.33
Брутен национален доход0.0220.0720.180.240.310.38
Добавена стойност0.0200.0660.150.220.270.31

Picture. Микронезия. Икономика, дял, %, 1970-2016

Микронезия. Икономика, ръст

Picture. Микронезия. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Микронезия. Икономика, структура

Микронезия. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство24.524.524.525.426.727.3
Промишленост3.43.43.44.61.73.1
Строителство4.14.14.14.16.13.8
Търговия13.213.213.113.815.314.2
Транспорт7.17.17.17.26.16.0
Услуги47.947.947.944.944.145.5

Picture. Микронезия. Икономика, структура, %, 2016

Микронезия. Икономика, качество

Микронезия. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт343.0933.01 639.02 171.02 862.03 144.0
Селско стопанство80.8219.9386.3524.2709.2808.4
Промишленост11.130.353.294.344.391.9

Picture. Микронезия. Икономика, качество, 1970-2016

Микронезия. Международна търговия

Микронезия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.00380.0120.0290.0420.0700.091
Внос0.0170.0540.120.170.240.25
Нетен износ-0.013-0.042-0.095-0.12-0.17-0.16

Picture. Микронезия. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Микронезия. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор95.912.3
Ресурсно базирана икономика1.545.6
Производство на ниски технологии0.8510.5
Производство на средни технологии0.9520.9
Производство на високи технологии0.677.5
др.0.113.2

Микронезия. Икономика, перспектива

Picture. Микронезия. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir