Икономика

Габон. Икономика, 1970-2016

Габон. Икономика, размер

Габон. Икономика, размер, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт0.415.46.05.712.913.9
Брутен национален доход0.394.95.44.311.413.0
Добавена стойност0.335.26.15.212.113.1

Picture. Габон. Икономика, дял, %, 1970-2016

Габон. Икономика, ръст

Picture. Габон. Икономика, ръст, 1970=100%, 1970-2016

Габон. Икономика, структура

Габон. Икономика, структура, %, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Селско стопанство16.05.66.65.74.64.1
Промишленост45.848.739.758.251.144.5
Строителство8.04.34.02.04.46.3
Търговия9.66.310.55.75.36.1
Транспорт4.24.48.95.65.56.0
Услуги16.430.730.322.828.933.1

Picture. Габон. Икономика, структура, %, 2016

Габон. Икономика, качество

Габон. Икономика, на глава от населението, $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Брутен вътрешен продукт695.07 435.06 343.04 611.07 854.07 002.0
Селско стопанство89.4398.2427.8239.2339.1269.0
Промишленост256.33 487.92 562.52 456.53 772.52 957.5

Picture. Габон. Икономика, качество, 1970-2016

Габон. Международна търговия

Габон. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016
показател197019801990200020102016
Износ0.172.92.73.57.15.0
Внос0.131.41.71.64.34.5
Нетен износ0.0391.51.02.02.70.48

Picture. Габон. Международна търговия, млрд. $, 1970-2016

Габон. Международна търговия, структура, %, 2016
показател Износ Внос
Първичен сектор78.717.2
Ресурсно базирана икономика17.616.4
Производство на ниски технологии0.3713.4
Производство на средни технологии2.642.7
Производство на високи технологии0.659.7
др.0.110.59

Габон. Икономика, перспектива

Picture. Габон. Икономика, перспектива

© Ivan Kushnir